Aanleveren kleuren


Bij het aanleveren van kleuren dient u met het volgende rekening te houden;

Wij hanteren uitsluitend kleurreferenties van Pantone Solid Coated. Wij zoeken hier de best passende inkten bij. Hierbij houden wij ook rekening met de eventuele kleurzweem die veroorzaakt kan worden door het gebruik van felle, gekleurde inkten bij een lichte achtergrond.

Het volledig namaken van de kleuren van de voorgelegde stalen of modellen kan dan ook niet gewaarborgd worden. Bij bestellingen via internet, moet rekening gehouden worden met de kleurweergave van de eigen monitor. Elke monitor heeft zijn eigen kleurinstelling, wat kleurafwijkingen kan geven bij het uiteindelijke resultaat.